Pielęgnacja i renowacja drewna

Pielęgnacja i renowacja drewna produktami
 SIGMA COATINGS

Chcąc na długi czas zachować naturalne piękno drewna musimy je
chronić przed oddziaływaniem niszczących czynników zewnętrznych
przy pomocy optymalnie dobranych i profesjonalnie nałożonych 
powłok malarskich. Na skutek zmian wilgotności lub temperatury elementy drewniane zmieniają swe pierwotne wymiary (proces pęcznienia lub kurczenia się). Dlatego też przed farbami i lakierami chroniącymi stolarkę z drewna stawia się bardzo wysokie wymagania,
najistotniejsze to:  • wysoka elastyczność

  • wysoka przepuszczalność dla pary wodnejPrzemysłowe farby do malowania drewnianych okien i drzwi 
stanowią efektywną barierę chroniącą przed wpływami 
niekorzystnych czynników atmosferycznych, pozwalającą 
jednocześnie na aktywne oddychanie drewna.
Drewno w oknie dąży do uzyskania stanu równowagi higroskopijnej, przejmuje wilgoć z powietrza w pomieszczeniu i transportuje 
ją na zewnętrzną pomimo warstwy farby zabezpieczającej ramę 
okienną z obu stron. 
Zdolność do przewodzenia wilgoci ma potrójną zaletę:   • w drewnie nie gromadzi się wilgoć

  • klimat w mieszkaniu poprawia się 

  • drewno nie wysycha i pozostaje elastyczneZ tych właśnie przyczyn do malowania stolarki drewnianej 
stosujemy tylko i wyłącznie ekologiczne systemy akrylowych 
farb wodorozcieńczalnych. Produkty przemysłowe do malowania 
stolarki drewnianej nakładane są na elementy grubymi powłokami. Ponadto zawierają one specjalne filtry oraz pigmenty na bazie 
tlenków żelaza absorbujące szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. Pomimo tych zabezpieczeń na skutek wpływu czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, słońce, grad, śnieg) 
powłoka malarska jest poddawana ciągłemu procesowi niszczenia, 
co w konsekwencji powoduje iż jej nominalna grubość ulega zmniejszeniu.

Efektywna pielęgnacja

Dzięki konsekwentnej konserwacji można znacząco wydłużyć 
odstępy pomiędzy pracami renowacyjnymi. Zaleca się regularne stosowanie (2 x w roku) mleczka do pielęgnacji powłoki malarskiej Sigma Protector. Nakładając ten materiał na zewnętrzne 
powierzchnie ram uzyskujemy "efekt pasty do butów". 
Po wyschnięciu cienka warstwa wosków pozostaje na powierzchni powłoki malarskiej stanowiąc dodatkową barierę spowalniającą 
proces jej niszczenia. Dodatkowo warstwa naniesionego mleczka 
jest w stanie "zamknąć" mikropęknięcia w powłoce farby znacząco utrudniając migrację wilgoci w głąb ram okiennych. 
Stosując regularnie mleczko do konserwacji Sigma Protector 
jesteście Państwo w stanie utrzymać wasze okna w stanie nie wymagającym malowania farbami renowacyjnymi nawet przez 
okres 6 do 8 lat.

Malowanie renowacyjne

Niestety każda powłoka malarska ulega zniszczeniu pod wpływem warunków zewnętrznych. Im są one trudniejsze (częste opady, silne
nasłonecznienie, i silne wiatry) tym procesy erozji farby przebiegają
szybciej. Malowanie renowacyjne ma na celu doprowadzenie 
do odzyskania przez powłokę swej nominalnej grubości utraconej 
z upływem czasu. 
Malowanie renowacyjne należy przeprowadzać zanim farba chroniąca okna ulegnie spękaniu i utraci swoją szczelność, a w głąb drewna zacznie wnikać woda powodując sinicę, rozwoju grzybów gnilnych 
lub inne trudno odwracalne zmiany. Jeśli malowanie renowacyjne zostanie przeprowadzone we właściwym czasie, kiedy farba 
na oknach nie jest jeszcze spękana i nie łuszczy się, to zabieg ten 
jest bardzo prosty, nie zabiera wiele czasu i może być traktowany 
jako weekendowy relax pana domu.

Jak przeprowadzić malowanie renowacyjne

  • Skrzydła i ościeżnice od strony zewnętrznej przeszlifować 
  papierem lub gąbką ścierną o granulacji 200-240.


  • Wyszlifowane elementy starannie odkurzyć a następnie wytrzeć
  z pyłu po szlifowaniu wilgotną szmatką.


  • Po wyschnięciu pomalować 2x lakierem renowacyjnym 
  Sigmalife DS Acryl w wybranym kolorze (powłoki lazurowe),
  lub Sigmatorno Satin (powłoki kryjące).


  • Malowanie renowacyjne najlepiej przeprowadzać w wiosenny
  pogodny dzień.